onsdag 9. juni 2010

... men innvandring er da ønskelig!

Per Willy Amundsen (FrP) mener "vi skal sette bremsene på for fullt" for innvandring. Jeg mener at regjeringen i dag fører en altfor restriktiv innvandringspolitikk. Vi trenger innvandring, og ethvert forsøk på å få til lite innvandring er uansvarlig politikk.

Høyrepopulisme og muslimer. FrP har lenge forsøkt å tegne et fullstendig ikke-reelt skremselsbilde av innvandringen, i tråd med høyrepopulistiske partier i resten av Europa. Når det kommer til muslimer, kan vi for eksempel dra helt til India, og se på BJPs suksess med å mobilisere mot muslimer. Det sære både i det norske, europeiske og indiske tilfellet, er at de innvandringsnegative baserer seg på en "utenlandsk" eller internasjonal ideologi. Høyrepopulismen er verken et norsk, vest-europeisk eller rent europeisk fenomen. I Indias tilfelle kan det ganske lett påvises at brodden mot muslimer, skyldes den såkalte tonasjonsteorien, plantet av britene for å splitte den indiske selvstendighetsbevegelsen. Tonasjonsteorien baserte seg på at muslimer og hinduer var to vidt forskjellige nasjoner, selv om de hadde levd side om side i flere hundre år. "Nordmenn" (i variantene kristne og sekulære - unge, gamle, som spiser fiskeboller, pizza og tikka masala, hører på Britney Spears og Mozart) og muslimer er like lite to forskjellige nasjoner, som hinduer og muslimer. Og forresten er det altfor sannsynlig at alle sammen har hørt den samme popmusikken på den samme radiokanalen uansett.

Innvandring er nødvendig. Norge har en aldrende befolkning. De unge studerer litteraturhistorie, og nyromantikkens intrikate finesser, de studerer farsi og kantonesisk, og er travelt opptatt for øyeblikket. Derfor har de verken tenkt til å ta vare på verken bestemor eller oldemor under eget tak, eller for egen regning. Heller ikke har de tenkt til å tjene penger på det, for de vil mye heller tjene stort etter et legestudium i Polen eller kose seg med å undervise i litteraturhistorie, eventuelt ikke gjøre noe som helst. Dessuten blir de eldres rekker stadig tettere i forhold til de unges. Hva skal vi gjøre med det? Skal vi tvinge dagens unge til å bli sykepleiere og lignende (som forresten er dårlig betalt), og til å formere seg fort så de kan bli mange nok? Skal staten stimulere til barnevekst? Eller skal man tillate nye, unge (innvandrere er som regel det) og friske mennesker som ønsker arbeid, å komme til landet? Det kan være din pleie det er snakk om.

Nye impulser. Innvandringen bringer mange nye kulturtrekk og ideer. Mest omtalt og omstridt er selvfølgelig islam, og kulturelle ytringer forbundet med religionen. Visse trekk provoserer mer enn andre, og ofte er det rent ytre trekk som skaper debatt, som hijab og burka. Dette kunne lett ført til en vitaliserende debatt rundt de kulturelle ytringer som klær står for. Det ropes opp om kvinneundertrykkelse i tilfellet hijab, om å dytte religion og verdisett på barn. Men er det ingen verdier som ligger bak bukser, skjørt, kjoler, caps, luer, skjerf, og fargevalget på disse? Er det undertrykkelse når foreldre nekter guttebarna sine å farge håret rosa og gå i prinsessekjole? Burde de nektes dette? Eller er det kun når noe kan linkes til religion at det blir provoserende? Hvor ensidig er ikke dette?

I tillegg til å utfordre mosegrodde tankesett bringer innvandringen oss også mer tydelige og klare kulturelle produkter, som for eksempel ny mat, gjerne sunn og velsmakende. Slik pizzaen i sin tid toget inn, toger nå tandoorien inn. Dette skyldes nok ikke kun innvandringen, den skyldes også at folk reiser mer og at enkelte land for alvor har trådt inn på verdensscenen. USA, Storbritannia og Vest-Europa er ikke lenger de eneste ledende land i verden. Innvandringen kan hjelpe Vesten til å forstå verdens nye supermakter, og fremtidens velfungerende land. De bringer verdifull språkkompetanse og kulturforståelse, som andre kan tjene på i fremtiden. Flere kulturgrupper, religioner og levesett trigger nyskapning og innovasjon. Det er i stor grad dette som gjorde USA til 1900-tallets mektigste land. Det er dette som har ført til Indias rike idètradisjon og filosofi. Det er dette som har ført til at verden går videre. Sovjetunionen gjorde et forsøk på ensretting. Vi vet hvordan dèt gikk.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10001421
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10002053
http://www.vl.no/kristenliv/article60232.zrm

OPPDATERING, 24. juni: Vi ser at innvandringsandelen stadig øker i deler av Oslo. Det er en del problemer forbundet med dette, det er sikkert og visst. Det kan dere lese om overalt ellers. Noe jeg synes er særdeles positivt er imidlertid at vi ser at ungdom i bydeler som Grorud og Alna drikker langt mindre alkohol enn vestkantungdom. Dette kunne man lese i "Aften" i går, 23. juni. Det lavere alkoholinntaket i en del bydeler på østkanten kan antagelig tilskrives islam, samt at blant en del innvandrergrupper står familien sterkere. En tilbringer mer tid med familie, og foreldre har derfor mer kontroll på barna sine. Dette er positivt, da mesteparten av voldskriminalitet, ihvertfall blant etniske nordmenn, begås i beruset tilstand. Så nettopp en full mann på Frogner banke løs på en fremmed bil i vill fyll, med egne øyne. Er ikke dette et problem?

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/terrorisme/artikkel.php?artid=10003394

31 kommentarer:

Anonym sa...

Du er jo faktisk rasist i ordets rette forstand. Etter definisjonen.
Dette var sjeldent å oppleve.
Nå har jeg grunnløst blitt kalt rasist, fascist og nazist i et år, og så opplever jeg å se en virkelig rasist og som virkelig oppfyller defenisjonskravene.
Og attpå til skulle det bli en multikulturalist. Dette var moro.

Nikolai sa...

På hvilken måte er jeg rasist? Jeg ser gjerne at du begrunner påstanden med basis i et gitt sted i teksten, og forklarer på hvilken måte det samsvarer med en eller annen rasisme-definisjon. Jeg lurer også på hvilken definisjon du legger til grunn for påstanden, da ingen av mine synspunkter kan tas til inntekt for noe rasistisk syn det jeg kan se.

John sa...

Dette er intet annet enn politisk-korrekt mumbojumbo.

Kan en av dere innvandringstilhengere snart fortelle meg hvordan dere har kommet frem til den konklusjon at ikke-vestlige innvandre er løsningen på eldrebølgen - all den tid ikke-vestlige innvandrere totalt sett, og med god margin, er et NEGATIVT bidrag til norsk økonomi?

Ikke det nei?

Tenkte meg det.

Blæh.

Rune sa...

Sist jeg sjekket så eldes folk i resten av verden også, så innvandrere vil faktisk bidra til eldrebølgen. En annen ting er at innvandrere har lav deltagelse i arbeidslivet.

Ingen land kommer til å gå dukken pga eldrebølgen. Vi vil tilpasse oss.

Nikolai sa...

John: For det første er det mer korrekt for tiden å være innvandringskritisk enn å være positiv til innvandring. Både Arbeiderpartiet og FrP står for en hard linje i innvandringsspørsmål, i forhold til hva vi har sett i store deler av tidligere norsk historie.

Det er godt mulig, jeg vet ikke, at asylinstitusjonen er et negativt bidrag til norsk økonomi på kort sikt. Arbeidsinnvandringen fra EU-området og India, f.eks. må imidlertid kun sies å være fylling av hardt tiltrengte kompetanse- og arbeidskrafthull. Imidlertid ser vi at unge med minoritetsbakgrunn i høyere grad enn etniske nordmenn tar høyere utdannelse. Dette vil på sikt bli en ressurs for samfunnet.

Når det kommer til mangel på pleiere og andre helseansatte ser vi at mange med innvandrerbakgrunn tar slike yrker. Jeg fant ikke noen god kilde på det i farten, men regner med at det kan belegges med tall. Ihvertfall observerer jeg det selv, at mange går inn i slike yrker.

Hovedårsaken til å ta imot flyktninger er først og fremst moralsk. Likevel må alle argumenter imot innvandring basere seg på en forståelse av nettopp en (nasjonal)statsgrenseoppdelt verden, og derfor er selve virkelighetsforståelsen vår ganske ulik. Jeg mener det å flytte på seg er mer naturlig enn ikke å gjøre det. Et godt sitat jeg hørte: "Mennesket har føtter, ikke røtter". Dette er selvfølgelig helt riktig og i tråd med menneskets faktiske natur.

De eneste som har gjort noe for å være i Norge er de som har flyttet hit. De andre kom hit ved en ren tilfeldighet (fødsel), og det er da ingenting som tilsier at de ikke skal dele ressursene med andre, spesielt folk som er villige til å jobbe for det.

Nikolai sa...

Rune: En del innvandrergrupper får også flere barn, så en sunnere befolkningspyramide vil kunne opprettholdes en god stund fremover.

Det er dessuten store forskjeller mellom ulike innvandrergrupper når det kommer til arbeidsdeltakelse. Selvfølgelig tar det TID for folk som kommer som flyktninger å komme inn i arbeidslivet. Først må språket læres, de kulturelle kodene også videre. Norge har rigide regler for godkjennelse av fremmed utdannelse, og derfor må mange også (unødvendig) gå gjennom ekstra skolegang i Norge før de kan ta videre studier eller arbeide.

Kjetil sa...

Kan ikke se hva som skulle være rasistisk i dette blogginlegget. Å komme med slike påstander kan ikke bety annet enn at den som fremsetter dem ikke har forstått den språklige konteksten. Innvandring er selvsagt en verdi. Innvandrere betyr både utgifter og inntekter for det norske samfunnet. Alle samfunnsøkonomiske modeller peker på eldrebølgen og behov for mer arbeidskraft i årene som kommer. Om vi ikke importerer mer arbeidskraft, skal vi da tvinge den halvdelen av såkalte etniske nordmenn som i dag mottar trygd over i arbeid, eller bør vi motta flere arbeidsinnvandrere?

Arne sa...

Blogger leker seg her med en rekke "fakta" han drar ut av ermet. Blant annet at minoritetsungdom tar mer høyere utdannelse enn etniske nordmenn. Fakta er at halvparten av minoritetsungdommen faller av allerede i Videregående Skole og av de som oftest tar høyere utdanning er det ungdom som kommer fra ikke-muslimske land. http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.3544746 Det innvandringsdebatten hovedsaklig går på i disse dager er også innvandring fra muslimske land, og om muslimene blir tilstrekkelig mange her og begynner å få reell politisk makt skal du nok se de frihetene vi setter pris på falle en for en. Vi er en del av EUs frie marked og arbeidskraft vil kunne hentes derfra istedet for å importere folk som lever i middelaldersamfunn. Utrolig naiv blogg!

Nikolai sa...

Arne: Jeg baserer mine påstander om at flere med innvandrerbakgrunn enn "etnisk norsk" bakgrunn studerer på en rekke artikler i Ny Tid, som er basert på Statistisk Sentralbyrå. Jeg siterer og lenker:

"Blant norskfødte menn (19-24- år) med innvandrerforeldre tar nemlig hele 31 prosent høyere utdanning. Det er markant høyere enn de 23 prosent som studerer blant majoritetsmenn i samme aldersgruppe." http://www.nytid.no/perspektiver/artikler/20100521/pa-utdanningstoppen/

Det er en vesensforskjell på arbeidsinnvandrere fra EU-land og innvandrere fra fjernere strøk. Det er større sannsynlighet for at folk lenger borte fra blir værende, og slik blir ressurser over tid. Arbeidsinnvandrerne for eksempel fra Polen og Litauen (som mange kommer fra) vil mest sannsynlig svikte Norge når arbeidsvilkårene blir bedre der. I Polen går ting fortsatt fremover. Litauen ble hardt truffet av finanskrisen og arbeidsledigheten steg fra blant de laveste i Europa til de høyeste, men før det var økonomien i vekst. Dette vil mest sannsynlig fortsette om noen år, og det vil ikke ta lang tid før det blir vel så attraktivt å jobbe i hjemlandet som i de rikeste EØS-landene. Hva da? Da er det kanskje greit også å ha en del fastboende, unge arbeidere?

Du bruker unødvendige ord du ikke begrunner. Du kaller bloggen min naiv. Dette følger etter en setning om middelaldersamfunn. Det er forferdelig lite nyansert å kalle noe som helst område på jorden i dag et middelaldersamfunn, for ikke å snakke om nærmest en historisk anakronisme, da middelalderen, slik vi forstår den var et europeisk fenomen som kjennetegnes av blant annet føydalisme, noe jeg tror du vil ha vanskelig for å argumentere for at noe land i dag baserer seg på. Videre antar jeg grunnet at du nevner muslimer, at du snakker om Midt-Østen. Dersom islam som vi finner det i Koranen legges til grunn for politisk aktivitet, er det relativt ufarlig, og kan også kombineres med demokrati, slik for eksempel Shirin Ebadi argumenterer for. Jeg har faktisk lest Koranen (riktignok i lettversjonen til Kader Abdolah). Islam er en mye mindre trussel enn høyrepopulistene vil ha det til. OG dessuten er det null grunn til frykt da det faktisk er få tegn til at noen går inn for noen aktiv islamisering. Selvfølgelig vil flere ønske å pådytte samfunnet det, om det oppfatter samfunnet som fiendtlig innstilt. Religionsfriheten lenge leve!

Anonym sa...

Når skal folk bli voksne nok til å slutte å bruke karakteristikker som høyrepopulister om folk med andre meninger enn seg selv?

Og det å øke befolkingen for å hanskes med eldrebølgen er som å pisse seg i buksa for å holde seg varm. Evig økning av befolkningen er bare å utsette problemene.

Nye impulser er selvsagt positivt. Men man kan ikke ignorere alle problemene som følger med innvandring og møte mellom forskjellige kulturer. Skal man lykkes med innvandring må man være ærlig i forhold til utfordringene også.

Og til slutt: Å forby enkelte typer plagg kan selvsagt ikke sammenlignes med å tvinge noen til å bruke et spesielt plagg.

Arne sa...

Ser du bruker en artikkel fra Ny Tid for å begrunne din påstand. Vel det er svært tvilsomme metoder som er benyttet for å komme frem til de tallene som du kan lese her: http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=41&tekstid=3799
I tillegg er det jo slik at eldrebølgen heller ikke varer evig og arbeidsbehovet vil droppe dramatisk. Da er det kanskje veldig gunstig å ha noen som er villige til å dra hjem igjen...
Når jeg brukte ordet middelaldersamfunn så mente jeg da ikke at alle aspekter ved de samfunnene er som i Europa mellom Romerrikets fall og opplysningstiden, men mer at opplysningstiden ennå ikke har kommet til disse samfunnene. Det at du mener at politisert Islam slik vi finner det i Koranen er upromblematisk illustrerer jo perfekt hvorfor jeg mener du er naiv. Stort sett hvert eneste sted på kloden hvor et islamsk samfunn grenser mot et samfunn med andre religioner/verdier er det krig, bråk og/eller terror, i tillegg til at ulike retninger i Islam kriger innbyrdes (shia-sunni) I tillegg står det rett ut at straffen for frafall fra Islam er døden. Sa du lenge leve religionsfriheten?

Nikolai sa...

Ukorrigert: Høyrepopulisme er et begrep brukt for å omtale en viss pakke av synspunkter, akkurat som "sosialisme" er det. På wikipedia finner man følgende definisjon, og du vil se at det jeg har kalt høyrepopulistisk passer inn:

"Høyrepopulisme er en betegnelse (eller skjellsord) som benyttes på en rekke partier og bevegelser som har det til felles at de tilhører det såkalte nye høyre. Mens den tradisjonelle høyresiden først og fremst har representert overklassen, forsøker den såkalte høyrepopulismen å favne bredere. De utmerker seg også med å ha noen få felter de særlig konsentrerer seg om; disse er ofte, men begrenser seg ikke nødvendigvis til, motstand mot innvandring, motstand mot skatter og hvor de er tilhengere av en sosialdemokratisk velferdsstat med spesielt økt innsats for de eldre." (http://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8yrepopulisme)

Ja, man må være ærlig med henhold til utfordringene når det kommer til innvandring. Dette betyr at man må ta opp problemer som må løses, men også at man ikke lager seg problemer der de ikke eksisterer, noe mange gjør i innvandringsdebatten. Etter min mening er for eksempel bruk av hijab IKKE et problem, og egentlig føles selve hijabdebatten bare flau. Da var Aftenpostens omtale av "moralpolitiet" og diskusjonen i kjølvannet av det langt mer fornuftig.

Nikolai sa...

Arne: Mange av problemene i Midt-Østen skyldes irrasjonelle statsgrenser, som ikke helt er bestemt av folkene selv, snarere enn religion.

HAR du virkelig lest Koranen? DETTE står i Koranen: ”Det skal ikke være tvang i troen.” (2,256). ”Om Herren ville, var alle på jorden troende. Så hvordan skulle du kunne tvinge noen til å tro? Ingen sjel kan tro uten at Gud vil!” (10,99-100). ”La den tro som vil, og la den være vantro som vil!” (18,29)

Riktignok også: ”Men de som tror, og så faller fra, så tror, og så faller fra og tiltar i vantro, de kan ikke vente at Gud tilgir dem og viser dem rett vei.” (4,137)

MEN: ”Dere falt fra etter at dere antok troen, og vi unnskyldte noen av dere…” (9,66).

JA, lenge leve religionsfriheten!

HRS er ikke regnet som en seriøs aktør, jfr. bråket rundt Amal Aden.

John sa...

"HRS er ikke regnet som en seriøs aktør, jfr. bråket rundt Amal Aden."

Dette var rett og slett patetisk tilsvar til linken Arne ga deg (http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=41&tekstid=3799

Hva med å faktisk se på det HRS presenterer av tall og fakta i denne saken, for så å gjøre deg opp en mening på bakgrunn av det?

Jeg vet at sosialister pleier å stenge ute alt som kan være litt ubehagelig, og alt som ikke passer med deres forutintatte verdenssyn, men kan du ikke gjøre et forsøk da?
Bare for en gangs skyld?

Så kan du komme tilbake hit og si hva du mener om arbeidsmetodene til SSB da vet du....

Nikolai sa...

John: Jeg (skum)leste gjennom den ganske lange artikkelen fra HRS. Jeg kan se nøyere på den senere. Imidlertid ER HRS og Hege Storhaug omstridt, og en trenger ikke være sosialist for å ha fått dèt med seg.

Jeg har ikke selv definert meg som sosialist, men om man må være sosialist for å være for innvandring er jeg sosialist. Åpne grenser er imidlertid heller en liberal enn sosialistisk idè (hvor åpne har kommunistiske/sosialistiske land tradisjonelt vært?). Om du med sosialisme mener sterk statlig styring av økonomi, klassekampsyn på verden og lignende er jeg ikke sosialist. Siden du bruker sosialist som skjelsord her, går jeg ut fra at du plasserer deg på høyresiden politisk. Jeg er også for en ganske fri økonomi og lignende. Men om du stempler mennesker som er for bevegelsesfrihet som sosialister i motsetning til en høyreside, får du høyresiden til å fremstå lite attraktiv. Ikke smart. Både liberale, konservative, reaksjonære (!) og nasjonalister er å finne på høyresiden. Ikke utdefiner noen av grenene fordi du ikke liker det. Streng grensekontroll og liten åpenhet er et kjenentegn på totalitære regimer snarere enn frie.

John sa...

Du får fortsette å svømme rundt i ideologisuppa di da.
Jeg derimot er såpass frittenkende at jeg klarer å se hvilke massive negative følger den ikke-vestilige innvandringen har ført med seg.

Nikolai sa...

John: Og jeg er såpass frittenkende at jeg kan se hvilke reaksjoner unødvendig skepsis provoserer frem hos blant annet muslimer. Konstruktiv debatt og kritikk av kulturtrekk ved andre er ønskelig, mens jeg for eksempel ser på hijabdebatten som intet mindre enn patetisk. Det ER enkelte utfordringer når det kommer til innvandring, men en skaper seg ekstra om man er unødvendig negativ. En får ingen til å integrere seg i et samfunn hvor de er uønsket.

John sa...

Du har virkelig ikke fortstått hvilken situasjon vi er i.
"Integreringen" er fullstendig feilslått. At ikke folk snart kan innse dette er mildt sagt merkelig.
Oslo ghettofiseres i økende grad. Nordmenn flytter vekk fra innvandringstette områder, og nye paralelle samfunn skapes.
Du må ikke i et sekund tro at etniske nordmenn kommer til å flytte til disse områdene i stort antall i nærmeste fremtid.
Disse områdene er i så måte tapt, og tilhører nå den nye underklassen som venstresidens naive og eksprimentielle politikk har skapt.

Forestill deg hvilke problemer vi kan kommee til å få med disse paralelle samfunnene i en langvarig økonomisk krise, med stor arbeidsløshet og mindre og mindre villighet blandt befolkingen til å fø på store grupper mennesker som lever helt på siden av resten av Norge.

Det er oppskriften på katastrofe.

Nikolai sa...

John: Du svartmaler litt. En del innvandrergrupper tar i større grad enn nordmenn høyere utdannelse. Dette er en ressurs for samfunnet. De har allerede gjerne språkkunnskaper som nordmenn flest mangler. Disse kunne vært nyttiggjort i større grad enn i dag. Vi trenger fremmedspråk for eksempel om man vil etablere bedrifter i en rekke områder. Her er innvandrerne en ressurs, da de ofte behersker en hel del språk. Dette etterspørres i altfor liten grad. Istedet for å se på innvandrere som en ressurs velger man å se på dem som et problem. Man blir gjerne det en blir oppfattet som.

Du sikter selvfølgelig til Grønland og Grorud, antar jeg. Jeg er ofte på Grønland, blant annet for å kjøpe indiske filmer, eller for å gå på meditasjon. Jeg synes Grønland er en spennende bydel, og jeg trives bedre der enn for eksempel på Karl Johan. Det er det flere som gjør. Bydelen har kanskje til og med blitt bedre etter at en del innvandrere med høye moralske standarder har flyttet dit. Grønland har også før vært en belastet bydel. Selv om innvandringen har brakt NYE utfordringer, tror jeg ikke bydelen samlet sett har blitt så mye verre. Fremfor noe er det vel Grønland som gir Oslo særpreg. Kjedebutikkene og handlesentrene finner man overalt ellers, men Bollywoodbutikkene og krimskramsbutikkene på Grønland er morsomme. Ikke minst har de satt et arkitektonisk særpreg på bydelen. Endelig noen detaljer og vakre fasader (jeg tenker spesielt på en bestemt moskè, en stor, blå).

En annen sak er at du forenkler situasjonen noe. Norge er ikke bare oppdelt i "nordmenn" og "innvandrere". Etniske nordmenn er også oppdelt i "parallellsamfunn". Er nødvendigvis (jeg stempler ikke alle, jeg bare lager et bilde) en sortkledd, hvitpudret, drop-out-nordmann som får sosial stønad og sover til langt på dagen så mye mer integrert enn en hijabkledt farmasistudent? Hvis svaret på dette er ja, er det vel bedre å ikke integrere seg?

Vi har andre alvorlige problemer som vi heller bør snakke om: rus- og alkohol-misbruk for eksempel. Vi har en justisminister som ønsker å fjerne straff for narkobruk. Dette er en større trussel mot landet, og mot sikkerhet og fred, enn islam er.

John sa...

Dette fortoner seg som mer og mer håpløst.
Du refererer fortsatt til statistikker som av andre nærmest har blitt betegnet som forskningsjuks, hvilket sier meg at du ennå ikke har lest artikkelen fra HRS, eller at du ikke har forstått hva den omhandler.

I den grad vi snakker om at innvandrere er et "problem", så er det faktisk ikke svensker, dansker, polakker, russere, sri-lankere eller indere vi snakker om.
Mennesker fra disse landene har vist seg mye mer integrerbare enn mennesker fra muslimske land.

SSB er å så måte flinke til å vanne ut statistikker som kan sette muslimske innvandrere i dårlig lys, med all verdens svensker og dansker, noe som gir oss ufullstendige og intetsigende statistikker.

Jeg har selv vokst opp i Groruddalen på en plass jeg idag vil betegne som en ghetto.

Idag er det knapt nordmenn igjen der. Innvandrerne og nordmenn gikk rett og slett ikke sammen, så folk begynte å flytte ut.

Lillesøsteren min kom mang en gang gråtende hjem fra skolen etter å ha blitt kalt ting som "hvite fitte", "hore", "potet" osv av innvandrergutter.
Flere av mine venner har blitt banket opp og ranet av innvandrergjenger, og ingen av de anmeldte forholdene fordi de visste at de kom til å møte gjerningsmennene igjen.

Idrettsklubben ligger på rygg fordi de ikke lenger får nok hjelp fra frivillige foreldre. Fotballageene på ha vakthold på treningene sine fordi de ikke lenger får ha banene sine i fred. Skolene bruker mer og mer tid på konflikthåndtering.
Kriminaliteten øker.
Rasismen (mot etnisk norske!) øker.

Det er ikke bare i Norge vi har det slik.
I f.eks Sverige, Nederland eller Frankrike er det mye værre.
De har store no-go soner hvor du som hvit bare må se å holde deg unna.

Men folk som deg, vil uten noe som helst empiri, si at det "går seg til", og bare pøse på med mer innvandring, som beviselig vil skape enda større problemer.


Why......

Nikolai sa...

John: Den siste kommentaren din var fin. Her kommer du inn på utfordringer vi har med henhold til innvandring, og du trekker inn personlige erfaringer, som jeg selvfølgelig ikke kan bestride, for å underbygge det. Det er ikke så mye jeg kan si imot kommentaren din, siden du i stor grad bygger det på personlige erfaringer.

Det er viktig ikke å bli for ensidig i sin kritikk, likevel. Jeg ser at du, som en god del andre har hatt negative erfaringer med innvandring.

Men vi hører mest om de negative sidene ved innvandring i media. Jeg mener at innvandring er et gode prinsipielt sett, fordi vi tross alt er programmert slik at vi flytter derfor tilstanden der vi er er for uutholdelig, enten det er økonomisk eller sosialt, eller på hvilken som helst måte. Statsgrenser er ikke natur, det er kultur, og de setter sperrer for vår naturlige utfoldelse.

Rent reelt, er jeg opptatt av visse positive kulturtrekk som spesielt muslimer tar med seg. Dette gjelder blant annet fokus på familien, enkelte sunne verdier, som for eksempel avhold, og lignende. Hva man liker og ikke liker ved dette er selvfølgelig individuelt betinget. Om en ser individualisme, f.eks., som en verdi i seg selv, føler en kanskje at mer kollektivistiske kulturer er truende.

Jeg har nå lest artikkelen fra HRS igjen. Slik jeg ser det, ser det ut til at kritikken hovedsakelig retter seg mot at statistisk sentralbyrå ikke opererer med en egen kategori for etnisk norske, kort fortalt, og at Ny Tid ikke får frem dette tydelig. Videre understreker HRS forskjellen mellom norskfødte med innvandrerforeldre og andre. De fremhever også forskjeller mellom innvandregrupper. Dette er meget positivt av HRS. Likevel synes jeg det er overdrevent å kalle det talljuks.

nikkel25 sa...

Når vestlige korrupte land... støtter fascisme i fattige land... forhindrer demokrati og utvikling..

SÅ blir det innvandring.. hvorfor er det krig og faenskap?

Fordi vestlige land har økonomiske interesser i afrika og asia.. midtøsten.. så naturlig blir det krig så vandrer folk ut.

TA KONTROLL PÅ VESTLIGE KORRUPTE TERRORIST NASJONER!!

så trenger ikke folk å reise til NORGE...

mk83 sa...

Hei Nikolai.
Jeg ser du spør en annen her om han virkelig har lest koranen, etterfulgt av godt utvalgte sitat som kan tolkes positivt. Jeg har lest litt i koranen, og jeg har også noen sitat;

”Dere som er muslimer, ta ikke jøder eller kristne som venner. De er bare hverandres venner. Den som tar en av dem som venn, er selv en av dem.” (5: 51/56).

”Jeg vil kaste skrekk i de vantros hjerter. Slå dem i hodet og kapp fingertuppene av dem! Dette fordi de motsatte seg Allah og Muhammed. For den som motsetter seg Allah og Muhammed, skal vite at Allah er streng med straffen. Derfor: Smak dette, og vit at for de vantro venter helvete.” (8: 1214).

”De vantro skal få kokende vann å drikke, og en pinefull straff, fordi de var vantro.” (10:4).

”Gud bestemmer følgende for dine barn: En sønn skal ha like mye arv som to døtre.” (4: 11/12)

”Når dere møter de vantro til kamp, så hogg hodet av dem! Til slutt, når de er helt nedkjempet, så bind de overlevende fast. Gi så de overlevende en pinefull straff.” (47: 4/4f).

”Gift dere ikke med hedningkvinner med mindre de omvender seg! En rettroende slavinne er bedre enn en hedningkvinne, selv om den sistnevnte skulle være mer tiltrekkende. La ikke deres kvinner gifte seg med hedninger før de har omvendt seg.” (2: 221/222).

Dette er bare en liten smak av hva koranen har å by på. De som refereres til i koranen som vantro er forøvrig alle oss ikke-muslimer.

Kort fortalt oppfordrer koranen til å påtvinge hele verden islam, og ta livet av de som nekter.

Du snakker varmt om innvandring, og jeg skal si meg enig i at det selvfølgelig har sine positive sider. Men innvandringen har også sine negative sider, og de skal vankelig nevnes før man blir kalt høyreekstrem eller rasist.

Nikolai sa...

nikkel25: Det er riktig at Vesten har skyld i noen av dagens konflikter spesielt i Midt-Østen. Under kolonitiden tok kolonistene med seg sine ideologier, deriblant nasjonalisme, som selvfølgelig ble et mektig våpen for motstanden mot koloniherrene. I noen land har nasjonalismen i stor grad blitt aggressiv og fører selvfølgelig til ustabilitet, som i en del afrikanske områder. I andre land fikk man en relativt sunn nasjonalisme, som i India.

Ellers har man en del episoder der ledere for vestlige land har gjort vondt verre, som f.eks. ved å sette opp en vest-vennlig, europeisert sjah i Iran, som folket ikke kunne identifisere seg med. Som for eksempel med Sovjetunionens støtte til sosialistregimet i Afghanistan, og senere intervensjon. Som for eksempel den unødvendige Irak-krigen vi nettopp har hatt. Som for eksempel USAs støtte til totalitære regimer, som f.eks. i Pakistan, i tro på at disse vil være tro mot USA så lenge man pøser på med penger. Vi ser hvordan det går (Irak, Pakistan og Afghanistan f.eks.)

Imidlertid er det viktig å poengtere at krig og ufred IKKE er en vestlig oppfinnelse. Det har vært ufred og uro i Midt-Østen og andre steder før Vesten begynte å blande seg inn også. Det blir derfor litt ensidig å legge skylden på Vesten. Jeg tror en viktig årsak til at det går som det går, er at folk lærer seg å identifisere seg med staten, og føler seg som en del av f.eks. USA, Norge eller det være seg Saudi-Arabia. Det gjør at man gjerne er passive kveg når de ledende politikerne foretar dumheter utenfor egen grense. Selve demokratiet (ikke misforstå, jeg er for demokrati, men det er viktig å nevne det som må nevnes) bidrar ytterligere til identifisering med en stat, og kan til og med styrke nasjonalisme. Det trenger derfor ikke bidra til fred. Demokratiets fordeler ligger på andre felt. Riktignok bidrar det til indre fred i et land, men til fred mellom land, bidrar det ikke nødvendigvis.

Men ja, blir det krig, så vandrer folk ut. Dette er deres RETT. Dette ville også nordmenn ha krevet om Norge skulle bli rammet av en tragedie slik mange land i verden er i dag.

Nikolai sa...

mk83: Bra kommentar!

"Kort fortalt oppfordrer koranen til å påtvinge hele verden islam, og ta livet av de som nekter."

Islam lærer at verden er oppdelt i islams hus og krigens hus. Inntil islam er spredt over hele verden vil krig eksistere. Koranen oppfordrer IKKE til voldelig tvangskonvertering av ikke-troende, noe vi blant annet ser av en rekke partier i Koranen. Blant annet et sted der det står noe sånt som: "Til deg din religion, til meg min religion". I den engelske utgaven jeg har lest i heter suren "The infidels".

Historisk har muslimer fart bedre frem mot ikke-troende og "vantro" enn kristne har. Verden har ikke blitt kapret for islam med sverd i hånd i like stor grad som for kristendommen. Det er imidlertid viktig å huske på at islam ikke er en pasifistisk religion (kanskje med unntak av retninger som ahmadiyya).

”De vantro skal få kokende vann å drikke, og en pinefull straff, fordi de var vantro.” (10:4).

Husk at mange av disse voldsscenarioene venter i det hinsidige. Det er som regel ikke de troende som skal straffe. Straffen venter etter døden. Det er Gud som skal være dommer.

"Men innvandringen har også sine negative sider, og de skal vankelig nevnes før man blir kalt høyreekstrem eller rasist."

Det har vært slik, ja. Men jeg føler at det har endret seg. Dessuten er det på den motsatte siden slik at man ikke kan forsvare innvandring uten å bli kalt sosialist eller liberaler. Jeg regner meg ikke som noen av delene.

Stein Gahl sa...

Til den norske koraneksperten er det bare en ting og si: Du har ikke lest den arabiske koranen. Koraner som er skrevet på andre språk er bare tolkninger av koranen. Tolkninger som gjerne tilpasser seg for å gjøre seg bedre. En gris er en gris selv om du sminker den.

Islam er en ideologi på linje med nazisme, bare hakket verre. Og slikt søppel skal vi ta imot hit til landet og de skal at på til få pengestøtte for å drive på med den sinnsyke ideologien sin.

Nikolai sa...

Til Stein Gahl: En må undre seg over hvilke sympatier du har som påstår islam er verre enn nazisme. Islam er åpent for alle, det er ikke nazisme - slik er islam både mer demokratisk og tolerant.

"Koraner som er skrevet på andre språk er bare tolkninger av koranen. Tolkninger som gjerne tilpasser seg for å gjøre seg bedre."


Enhver oversettelse er på sett og vis en tolkning. Den første Koran-oversettelsen vi kjenner til i Europa ble imidlertid foretatt i Spania i middelalderen for å ha kjennskap til en konkurrerende religion som datidens maniske kristne var ute etter å ramme. En slik oversettelse var neppe smynket til islams fordel. Islamofobmarkedet er også i dag såpass stort at det er utrolig naivt å tro at ikke noen skal ha fremstilt både relativt nøytrale og kritiske oversettelser av Koranen.

Slik usaklig kritikk mot islam er med på å skape ekstremisme, i mye større grad enn det finnes hjemmel for i Koranen.

Terje B sa...

Nikolai, det du kommer med blir for tynt. Du lever tydeligvis i en naivitetsboble. Trist å se. At det eneste du har å komme med er å polarisere de som ikke mener det samme som du med å antyde de er fascister etc samt peke på kristendommens grusomheter for 1000 år siden og våge å kalle islam for tolerant uten å komme med noen skikkelige begrunnelser for hvorfor viser hvor lite du har å komme med. Islam åpner ikke for inkludering i deres religion. De krever det! Selv om du sikkert mener det vel med dine utsagn så ender du opp med å bli en "nyttig idiot" for de som ikke vil vår kultur og tenksett vel. Teokratiske islam er den største trusselen mot vestlig demokrati og det er tragisk at du ikke ser det Nikolai. Legger ut to anerkjente dokumentarer om temaet i håp om at du åpner øynene litt. Desverre tviler jeg på at det kommer til å skje.

http://www.youtube.com/watch?v=IvnrdQR6l8E&feature=related

http://www.truthtube.tv/play.php?vid=3189

Richard Hode sa...

Akkurat som før krigen kan Europa ikke forstå realiteten av et totalitært diktatur til det har tatt over. Dette problemet synes å være en europeisk gjenganger. Den siste gangen dette skjedde var det heldigvis et mektig land som frivillig ofret sine borgere for å redde Europa, nemlig USA. Uten dem hätten wir jetzt auf Deutsch geschrieben.

Det er interessant å spekulere på grunnene til at de europeiske elitene og intelligentsiaen ikke foreså hva som ville skje med ubegrenset muslimsk innvandring. Vestens folk har forlatt religion, og dette er en naturlig utvikling. Men i vår narsissisme trodde vi at alle andre ville følge oss så snart de så at jo mindre religion, desto mer frihet og, i konsekvens, rikdom og velvære for samfunnet. Særlig sosialistene falt i fella for de kan ikke forestille seg at religion, stikk i strid med all logikk og fornuft, virkelig er viktigere for mange mennesker i verden enn å ha nok å spise. Jeg er enig - det er ikke lett å forstå, men sånn er det i virkeligheten.

Så hva må gjøres for å verne den europeiske tradisjonen? Må vi drepe alle muslimer i Europa som nazistene drepte jødene? Skal vi trekke alle muslimer opp ved roten, også de som er sekulære og som har kastet av seg religionen sin, akkurat som vi ville? Hvordan kan vi trekke islams gifttenner?

Ved å slå ned på de religiøse institusjonene. Forby burka, forby bygg av moskeer, forby at imamer blir innført. Pågrip alle som preker islam. Imamer forherliger sin religion på bekostning av andres og sår splid, og derfor bør de forbys. Uten imamer og andre agitatører som tviholder på sine middelalderske skikker er det et håp at de menige muslimene vil assimilere seg i den alminnelige kulturen. Privat "gudsdyrkelse" må IKKE forbys, det vil svekkes av seg selv. Det eneste som gjenstår av det som engang var en aggressiv og krigersk kristendom er julesanger, og den samme prosessen må undergås av muslimene i vesten. Heldigvis for dem har vi erfaring på området.

Nikolai sa...

Richard Hode: "Akkurat som før krigen kan Europa ikke forstå realiteten av et totalitært diktatur til det har tatt over. Dette problemet synes å være en europeisk gjenganger. Den siste gangen dette skjedde var det heldigvis et mektig land som frivillig ofret sine borgere for å redde Europa, nemlig USA."

Disse setningene viser noe jeg ofte mistenker mange islamkritiske og såkalt frihetsforkjempere for å stå for. Hvorfor frykter folk diktaturer? Jo, fordi de frykter for sin frihet og personlige integritet. En person som roser at et land OFRER sine borgere, i utgangspunktet uskyldige individer, for en hvilken som helst ideologi, har null respekt for individet eller menneskeverdet. Det er ingenting det er verdt å ofre et menneskeliv for. En god mor spiser ikke sine barn, akkurat som en god stat eller en god ideologi ikke sender sine borgere i døden. Folk har en tendens til å tape perspektivene av syne. Ved å sende folk i døden står en jo selv for et vel så totalitært og fryktelig tankesett som andre. Om alle islamkritiske tenker som deg, så er det ikke noe annet å gjøre enn å håpe at dere ikke ofrer oss for deres såkalte frihet.

"Det er interessant å spekulere på grunnene til at de europeiske elitene og intelligentsiaen ikke foreså hva som ville skje med ubegrenset muslimsk innvandring." Det er interessant å spekulere på hvorfor folk ikke har tillit til mennesker som har tilbrakt flere år i studier og kanskje har lest både side opp og side ned om islam, politisk tenkning, religion, diverse ideologier også videre. Det er interessant at en skal ha mindre integritet MED utdanning enn uten. Dette elite-hatet kan bringe Norge og Europa i grøften, hvis det får spre seg. Hvis en professor med stor kunnskap om islam uttaler seg, bør folk som har lest fem VG-artikler lytte og heller være litt ydmyke overfor en som har tilbrakt årevis fordypet i emnet, og har gått til originalkildene. Maken til frekkhet! Dette er også en del av Europas krise - null respekt for autoriteter, null tillit til utdanning. Populistpartier og tabloidaviser har alltid rett, tvil aldri på dèt.

"Pågrip alle som preker islam." Siden du argumenterer fra et utpreget norsk eller europeisk ståsted vil det kanskje interessere deg at utsagnet ditt går til direkte angrep på Norges grunnlov der det står at ytringsfrihet bør finne sted. En kan undre seg hva ellers vi må holde kjeft med?

"Det eneste som gjenstår av det som engang var en aggressiv og krigersk kristendom er julesanger,"

det som gjenstår av sjåvinismen, derimot....

Nikolai sa...

Jeg har så langt ikke fjernet noen kommentarer på dette blogg-innlegget eller noen andre, men så meg nå nødt til å fjerne to innlegg av samme person.

Årsaken var at jeg oppfattet at kommentaren inneholdt sterkt overdrevne påstander, en sterkt farget og fordreid historie-tolkning, samt kommentarer som kunne virke særdeles støtende.

Flere av kommentarene her har vært meget kritiske både mot det jeg mener generelt sett, og mot innvandrere og muslimer. Jeg har svart på de aller fleste av disse kommentarene, og jeg har latt dem stå. Noen av dem har vært gode, selv om jeg ikke har vært enige i deres synspunkt, andre har jeg oppfattet som mindre seriøse. Likevel har de fått stå.

Jeg fjerner ikke kommentarer BARE fordi noen er uenige med meg, noe de kommentarene som ligger her er et tegn på. Likevel føler jeg at jeg har en plikt til å si fra om at jeg har fjernet disse to innleggene.