mandag 1. mars 2010

Viktigheten av å smile

"Å smile er uhyre viktig. Hvis vi ikke kan smile, vil det ikke bli fred i verden. Det er ikke ved å gå i demonstrasjonstog mot atomraketter vi kan skape fred. Det er med vår evne til å smile, puste og være fred at vi kan skape fred", sier Thich Nhat Hanh i boken "Være fred".

Altfor få smiler. Spesielt er det spontane, lykkelige smilet - gleden over noe, altfor sjeldent. Vi kan smile mer. På forskjellige steder i verden smiler folk i forskjellig grad. Det indikerer klart at mengden smil ikke følger noen naturlover, men faktisk kan økes eller senkes.

Humør smitter. Om folk rundt meg reagerer på noe jeg sier med irritasjon, eller sinne, kan jeg bli sint. Dette selv om jeg prøver å la være. Av og til lykkes jeg. Av og til ikke. Men jeg prøver. Humøret vårt har innvirkning på dem rundt oss. Med å legge inn et smil kan atmosfæren bli bedre.

Dette kan virke selvfølgelig. Likevel finnes det folk som mener at man ikke bør smile så mye. Fordi det er rart. Fordi andre ikke gjør det. Dette fikk jeg høre en gang. Ikke smil så mye, folk kan synes det er rart. Jeg kan ikke si jeg jublet over denne setningen, så den virket. Jeg sluttet å smile i det øyeblikket. Det som for meg hadde vært en fin stund, var ikke det lenger. Et smil er det ytre tegnet på at man har det bra. Når man ser at andre rundt en har det bra, føler en seg gjerne bra selv. Smil smitter!

For et par dager siden hørte jeg måker da jeg ventet på T-banen. Jeg smilte åpent og spontant over gjenkjennelsen av lyden av måker. Jeg hadde ikke hørt det på en stund, men det var hyggelig å høre. En dame på motsatt side, som ikke så så glad ut så meg. Hun snudde seg til siden. Hun smilte. T-banen min kom og jeg gikk på. Jeg så ut vinduet. Damens ansikt var noe forandret. Smilet mitt hadde gått over på hennes ansikt.

En dag jeg følte meg trist gikk jeg på en bestemt kantine/kafè hvor jeg vet det jobber hyggelige folk. Jeg var sikker på å se et smil. Jeg var faktisk ganske trist den dagen, men jeg følte meg sikker på at jeg der ville få et tegn på vennlighet. Det gjorde jeg, og humøret BLE faktisk lysere.

Teksten "Smilende visdom" (fra Patisambhidamagga 2, 199) som er å finnne i boken "Buddhas fortellinger" på norsk understreker til de grader viktigheten av å smile. Teksten begynner med spørsmålet "Hva menes med smilende visdom?" Avslutningen sier: "Smilende visdom betyr at den som smiler og ler mye, som er fylt av glede og munterhet, han trenger inn i den dypeste visdom og når frem til det endelige mål, som er å virkeliggjøre nirvana. Med smilende visdom oppnår man alt dette, det er dette som er smilende visdom."

Med å smile og være vennlig innstilt letter vi andres hverdag. Når andre er glade, kan så deres glede komme tilbake til oss igjen. Vi trenger ikke nødvendigvis å se med en gang hvordan våre smil eller vakre ord gjør et annet menneske glad, men kanskje er smilet vi får en uke senere et resultat av det vi gav! Dette kan høres mystisk ut, men om man tenker vidt nok ser vi at det kan stemme. Hvis personen jeg smilte til ble gladere av det, kan gleden ha smittet over til andre, som så sprer det videre, og så kommer det tilbake til meg til slutt. Dette er ikke til å kimse av. Det er viktig. Vi er ikke alltid glade, men i det minste burde ingenting hindre oss fra å vise vår glede når den nå en gang er der. Ihvertfall burde ingen si til noen andre at de ikke skal smile eller være glade, fordi det er rart!

Igjen vil jeg sitere Thich Nhat Hanh fra tidligere nevnte bok: "Buddha lærte oss at dette er slik, fordi det andre er sånn. Forstår du? Fordi du smiler, er jeg glad. Dette er slik, derfor er det andre sånn. Og det er sånn fordi dette er slik. Dette kalles avhengig fellestilblivelse. Tenk deg at du og jeg er venner (jeg håper vi er det). Mitt velvære, min glede avhenger svært mye av deg. Jeg har ansvar for deg, og du har ansvar for meg."

_________________

Nå vil jeg spesifisere at jeg ikke tar noen "ære" for å ha kommet på disse tankene som første mann, om det skal være et mål. Dette er en tekst hvor jeg i stor grad sprer andres tanker, men jeg har sett dem virke i praksis. Jeg har også lenge tenkt å skrive en liten sak om viktigheten av å smile, men jeg ble ekstra motivert av å lese den nydelige boken til Thich Nhat Hanh. Enkelte har gjort utrolig mye for meg med deres smil og deres glede. Flere smil fører til flere smil.

Kilder:
"Være fred" av Thich Nhat Hanh. Utgitt på Buddhistforbundets forlag.
"Buddhas fortellinger" i serien "Verdens hellige skrifter" ugitt på "De norske bokklubbene".

Ingen kommentarer: