mandag 18. oktober 2010

Meditasjon i skolen

Det har nå blitt foreslått å bruke meditasjon i norske skoler og fengsler. Filmregissør David Lynch vil overbevise Kristin Halvorsen og Knut Storberget om å prøve det ut i de respektive institusjonene. Meditasjon er imidlertid en samlebetegnelse på forskjellige teknikker, og ulike meditasjonsteknikker tjener sine formål. På generelt grunnlag er det en selvfølgelighet at meditasjon bør inn i skolen og brukes for å omvende kriminelle.

"Tanken går forut for alle ting", åpner Dhammapada med. En kriminell handling utføres ikke i et vakuum uten et psykologisk forspill og i en kontekst. Dersom en blir bedre i stand til å være obs på egne tanker, vil en potensiell forbryter lettere kunne ta seg selv i nakken før han bestemmer seg for å utøve handlingen. David Lynch fronter såkalt transcendental meditasjon, som jeg ikke har kjennskap til. Imidlertid skal opplegget ha vist til gode resultater i USA. Den kjente buddhistmunken Ajahn Brahm, som for tiden er abbed i Australia har også gjort suksess med å lære fanger i australske fengsler meditasjon. "A few months after I became abbot and stopped visiting jails, I received a personal phone call from one of the prison officers. He asked me to come back. He gave me a compliment I will always treasure. He told me that my jailbird buddies, my students, once they had finished their sentences, never returned to jail", skriver Ajahn Brahm i "Opening the door of your heart".

Konsentrasjon kan øves opp. Meditasjon kan også brukes for å øve opp konsentrasjonsevnen. Gjennom fokus på et bestemt punkt, eller fenomen, øver en konsentrasjonsevnen, noe som absolutt er til nytte i skolesammenheng. Jeg sitter med studier og bøker fra morgen til kveld dag ut og dag inn. Der kommer konsentrasjonsevnen til nytte. Det gjør det også for viltre elever i grunnskolen. I Thailand bruker man blant annet meditasjon i skolen. Jeg tror konsentrasjonsevnen er sterkere truet i dag enn før med raskt klipte filmer, utallige nettsider, blinkende reklame og høyt tempo i hverdagen. Meditasjon kan virke som en motvekt mot dette.

"Et sinn som ikke er målrettet,
gjør deg større skade
enn fiender gjør mot hverandre -
enn uvenner gjør mot hverandre.

Verken mor eller far
eller hele vår slekt
kan tjene oss slik
som et velordnet sinn"
Dhammapada 42-43

Meditasjon bør absolutt prøves både i skoleverket, i fengslene, men også i alles hverdag. Det er et nyttig redskap for å finne ro, øve konsentrasjon, empati eller selvinnsikt, alt etter metode. Buddhadhamma-foreningen gir gratis opplæring i meditasjon: http://www.buddhadhamma.no/

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/david-lynch-vil-ha-meditasjon-i-norske-fengsler-3318884.html
http://www.vl.no/samfunn/article99063.zrm
http://www.riks24.no/index.php/bruker/Innenriks/En-daarlig-dag-for-skolepolitikken-35185
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=10041806

19. oktober 2010: VG.no skriver om David Lynch` møte med kunnskapsminister Kristin Halvorsen der han oppfordret til å innføre meditasjon i skolen. I en avstemming hos VG sier (kl. 20:55) hele 66,66% at innføring av meditasjon i skolen høres fornuftig ut. Noe å tenke på for ministrene.

Ingen kommentarer: