mandag 24. mai 2010

Viktige valg - norske medier svimer rundt

Delvalgene til den ungarske nasjonalforsamlingen 11. og 25. april gikk nærmest norske medier hus forbi. Selv Aftenposten hadde kun ørsmå notiser i henhold til dette, og informasjonen man fikk var i hovedsak takket være leserinnlegg - det jeg kunne se. Jeg kunne ikke akkurat se at valget fikk stor oppmerksomhet heller i de andre mediene. Det ble riktignok nevnt såvidt. Dette er hårreisende.

At det ungarske valget ikke fikk større oppmerksomhet er hårreisende av flere årsaker. For det første er Ungarn et EU-land og har rundt 10 millioner innbyggere. For det andre reiser ganske mange nordmenn til Budapest og det er direkteruter fra Oslo. For det tredje, og dette er viktigst, fikk et høyre-ekstremt parti, Jobbik, hele 16,67 prosent av stemmene. Burde ikke dette vekket interesse?

Valget i Storbritannia fikk mye oppmerksomhet. Fornuftig nok. Storbritannia er, om ikke i like stor grad som før, fortsatt et viktig land, og valgsystemet er fascinerende nok. Partiforskjellene er imidlertid ikke langt på nær så store eller interessante som ved valget i Ungarn, og resultatet ville ikke få noen grunnvoller til å skjelve. Jobbik i Ungarn derimot, kunne, dersom det ble enda større, ha truet Ungarns forhold til nabolandene, som f.eks euro-landet Slovakia.

Det er nå snart valg i Tsjekkia. Forventningene mine til media er LAVE, spesielt siden MGP-sirkuset kommer til å overskygge valget totalt. Det er imidlertid også en god del årsaker til å se nærmere på valget også i Tsjekkia. Ikke bare er Praha en av hovedstedene i Europa flest nordmenn har reist til i det siste, men også i Tsjekkia er det en interessant partiflora. På en meningsmåling i dag, 24. mai 2010, fikk kommunistpartiet 13,1 prosent.

Hvorfor er det ikke mer dekning av valg i EU-land som mange reiser til og som får slike interessante utfall? Jobbiks suksess i Ungarn skyldtes muligens frustrasjon over en rød regjering som mange var skuffet over, men viser også en felleseuropeisk trend: økt fremmedfrykt og nasjonalisme. Se for eksempel Norges egen rødgrønne regjerings inhumane flyktningpolitikk, eller jamfør med situasjonen i Tyskland.

Er norske medier konservative? Ser de ikke at land som Ungarn og Tsjekkia ikke lenger er kontrollert fra Moskva og har en selvstendig politisk utvikling? Tar mediene det for gitt at det ikke er interesse i befolkningen? Jeg tror at for politisk engasjerte mennesker er det interessant at høyreekstreme eller kommunistiske partier får sterk oppslutning i EU-land. Dessuten sprer slike trender seg. Hele Europa er nå mer fremmedfiendtlig enn for noen år siden. Å ikke vise ekstrem-utslagene av dette er å holde befolkningen for narr. Det kan fort spre seg hit og banke på egen dør. Ungarn, Russland, Østerrike og Tyskland, samt andre land hvor nasjonalisme og fremmedfiendtlighet står sterkt er ikke skilt fra oss med et jernteppe - og det er ingen vits i å late som.

http://e24.no/makro-og-politikk/article3663461.ece
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10007242
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/polen-drukner-i-flomvann-3213930.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/stoltenberg-tror-paa-skogavtale-i-oslo-3213871.html
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/faar-oel-for-aa-stemme-i-tsjekkia-3217091.html

Ingen kommentarer: